Service

Digikeuzebord service

Ja, wij willen digikeuzebord bestellen

BRIN school
Gegevens van uw school
Naam school
Plaats school
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon contactpersoon
E-mail contactpersoon
Herhaal e-mail contactpersoon
E-mail directie
E-mail facturen (mag leeg blijven indien gelijk aan directie e-mail)
Aanvraag
Aantal klassen
Observatiesysteem
Groepsdoorbroken werken
Aanvraag flitstraining
Stickervellen
Facturering